Workshops

Er zullen in totaal vier verschillende workshops plaatsvinden en twee workshoprondes. Dit betekent dat u aan twee workshops kunt deelnemen. Bij het kopen van uw kaartje kun u een voorkeur voor een workshop aangeven.


Ontmoetingen met de Natuur

Mw Dr M(aja) J. Kooistra

MajaKooistra

In de workshop wordt ingegaan op verschillende vormen van communicatie. Het gaat in essentie over contact maken met een ander en een uitwisseling van informatie. Mensen communiceren met elkaar in taal, symbolen, lichaamstaal en expressie. Bij communiceren met dieren is nog iets van taal te gebruiken, maar bij planten vallen taal en expressie weg. Toch kan iedereen met planten en dieren communiceren. Daarbij gebruiken we onze zintuigen. We gaan na hoe wij dit doen en welke voorwaarden nodig zijn om contact te maken. De workshop is opgebouwd uit blokjes van stukjes informatie afgewisseld met oefeningen en visualisaties.

Maja Kooistra is gepromoveerd in de fysische geografie en heeft 45 jaar ervaring en kennis in het uitvoeren van een breed scala aan onderzoeken en opdrachten in Nederland en het Buitenland, voor het grootste deel in dienst van het Ministerie van LNV. De werkzaamheden waren zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast, strategisch, beleidsmatig of diplomatiek van aard. Zij heeft regelmatig colleges en cursussen in binnen- en buitenland gegeven en ca. 100 wetenschappelijke publicaties in gereviewde tijdschriften geschreven. Zij was docent Intuïtieve Ontwikkeling bij Mens en
Intuïtie in Amersfoort, is healer en reader en een N.L.P. graduate, IEP Nijmegen. Daarnaast is zij auteur van populaire boeken en artikelen over de relatie mens – natuur en geeft zij hierover lezingen, workshops en trainingen.


Non-verbale communicatie / lichaamstaal

Samer Alzaidy

2018 03 14 ICA Samer Foto

 

Samer Alzaidy is filosoof, fotograaf en communicatietrainer. Hij verzorgt een workshop over intermenselijke, non-verbale communicatie. De focus ligt daarbij op het ontcijferen en beheersen van lichaamstaal. En in het bijzonder op de lichaamstaal die we waarnemen bij ontmoetingen tussen mensen.

 


Interculturele communicatie (het verschil tussen China en Nederland)

Ardi Bouwers

Afbeelding1.pngNa een algemene inleiding over cultuur en communicatie, doen de deelnemers tijdens de workshop een oefening in effectieve communicatie tussen Oost en West. De beste tips die daaruit voortkomen, worden aan het eind gepresenteerd aan de hele groep.

Ardi Bouwers, oprichter van adviesbureau China Circle en van de Cross Culture Club, is sinologe met een brede ervaring in interculturele communicatie, journalistiek en management. Zij heeft ruim 20 jaar leiding gegeven aan journalisten uit de hele wereld, met name uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten. In Nederland doceert zij over China in de 21ste eeuw, in China geeft zij het vak Internationale Communicatie aan de Jinan Universiteit in Guangzhou. Daarnaast verzorgt zij workshops over communicatie en cultuur, als gecertificeerd trainer in de Intercultural Readiness Check en de Diversity Icebreaker methode. Daarbij heeft zij niet alleen aandacht voor verschillen tussen culturen en communicatiestijlen, maar ook voor verschillen in persoonlijkheid. Zij is auteur van het boek Cirkels en rechte lijnen, over communicatie tussen Chinezen en Nederlanders.

www.chinacircle.nl

www.crosscultureclub.nl


Kleurrijke communicatie

Rob van der Westerlaken

Afbeelding1.pngIn deze workshop maak je kennis met het Insights model voor effectieve communicatie dat door duizenden bedrijven wereldwijd wordt gebruikt om effectief en authentiek te communiceren. Een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel gebaseerd op psychologische voorkeuren dat mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve communicatie, samenwerking en optimaal functioneren. Leer je eigen voorkeuren en die van anderen in te schatten en krijg praktische tools aangereikt om deze inzichten in je dagelijkse praktijk meteen toe te passen. Effectieve communicatie door de ander juist NIET te benaderen zoals jij benaderd wil worden, maar zoals hij/zij benaderd wil worden.

Rob van der Westerlaken is partner/oprichter van Perpetuum Organisatieontwikkeling. Hij coachte teams en individuen en begeleidt transformatieprocessen in bedrijven en organisaties, waarbij duurzaamheid, zelforganisatie en eigenaarschap centraal staan.