Sprekers

Media en de mens

dhr. prof. dr. Mark Deuze, Universiteit van Amsterdam

Naamloos

Elke samenleving overleeft dankzij communicatie, en communicatie verloopt altijd direct dan wel indirect via media. Media zijn voor ons als wat water is voor vissen. Media zijn onvermijdelijk en onmisbaar. Wat media zo bijzonder maakt, is de kans die de technologie ons biedt om samen vorm te geven aan de wereld waarin we leven. Wat we in en met media doen heeft gevolgen voor de werkelijkheid offline. Dat geeft ons macht. De vraag is nu wat we met deze communicatiemacht en de daarbij horende verantwoordelijkheid gaan doen. Het is dus niet zo dat media goed of slecht voor ons zijn. De vraag is, wat we eigenlijk willen van onze wereld en wat we bereid zijn daarvoor te doen. We moeten media daarbij gebruiken als gereedschap waarmee we kunnen werken in plaats van als een prothese waarvan we afhankelijk zijn.

Zie ook: leveninmedia.com


Planten communiceren ook met hun omgeving

Dr. Rob Schuurink, Universiteit of Amsterdam

Planten hebben het niet altijd gemakkelijk omdat ze niet weg kunnen lopen van hun problemen. Ze staan bijvoorbeeld voortdurend bloot aan wisselende weersomstandigheden en aanvallen door ziekteverwekkers en insecten. Om zich te handhaven communiceren ze onder meer met hun omgeving. Het meest aansprekende voorbeeld is waarschijnlijk dat bloemen geurstoffen produceren om bestuivers aan te trekken. Minder bekend is dat planten ook geurstoffen kunnen waarnemen en daarop kunnen reageren. Rob Schuurink zal  ons meenemen in de wondere wereld van de plant die boven- en ondergronds communiceert  met andere organismen en laten zien dat ze daar controle over hebben.  


Dat loopt gesmeerd! – samenwerking tussen mens en robot

Prof. dr. Catholijn M. Jonker, TU Delft

_2EA8147.jpg

Een deel van de robots van de toekomst zal zich in ons midden gaan begeven. We gaan ze tegenkomen op straat, op het werk en in onze huizen. Om onze interactie met hen soepel te laten verlopen moeten robots in de komende jaren nog heel veel gaan bijleren over hoe wij met elkaar omgaan; wat acceptabel is en wat niet. In deze lezing gaat Catholijn Jonker in op de begrippen “the uncanny valley”, social practices, en lichaamstaal. Aan de hand van een voorbeeld laat zij zien hoe subtiel de interactie tussen mens en robot kan verlopen en hoeveel intelligentie de robot daarvoor nodig heeft. Nadat we die basis voor interactie hebben besproken wil zij met ons de overstap maken naar mens-robot teams: wie doet wat en wat doen we echt samen?


Darwin with a smile

Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff

Afbeelding1.png

In Darwin with a Smile gaat Jan van Hooff het hebben over de evolutie van gedrag en de evolutie van de mens. Van Hooff raakte geïnspireerd door het werk van Charles Darwin: The Expression of the Emotions in Man and Animals en deed vervolgens zelf onderzoek naar de gelaatsexpressies bij primaten, met name de lach en de glimlach. De lach vormt een belangrijk aspect in de communicatie tussen primaten. Alle jonge dieren voelen de behoefte om te stoeien en dit is een cruciale leermethode in de ontwikkeling van die dieren. Aan de hand van deze expressies gaat van Hooff een verhaal houden over emoties bij dieren en de vraag proberen te beantwoorden in hoeverre we bij dieren over emoties kunnen spreken.

Jan van Hooff is emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij vanwege zijn boeiende en passievolle spreekkunsten ook vaak te zien bij verschillende tv-uitzendingen als RTL Late Night, De Wereld Draait Door en Pauw & Witteman.