Overig

Lunch

Er is een lunch inbegrepen in het dagprogramma. De commissie is zich ervan bewust dat er binnen de studievereniging in verband met de studies veel leden bij voorkeur vegetarisch eten. Om hier goed rekening mee te kunnen houden, vragen wij u deze en/of andere dieetwensen en allergieën door te geven. Dit kan wanneer u uw kaartje online koopt. Mocht u vergeten zijn uw dieetwens door te geven of andere vragen hebben met betrekking tot de lunch dan kunt u mailen naar congres@svspectrum.nl.

What’s Next-punten

Studenten die onder het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) vallen, kunnen wanneer zij aanwezig zijn tijdens het congres, twee punten voor What’s Next verdienen. Hiervoor dienen zij zowel bij de lezingen als bij de workshops aanwezig te zijn. Bovendien moet er een bewijs van aanwezigheid en een verslag ingeleverd worden bij het IIS. Voor vragen betreffende What’s Next vragen wij u contact op te nemen met het IIS.

Sponsors

Het Interdisciplinair Congres Amsterdam 2018 wordt mede-mogelijk gemaakt door de financiële en inhoudelijke bijdrage van het Amsterdams Universiteitsfonds en Stichting toekenningen.

Amsterdams_universiteitsfonds

stichting-toekenningen-logo-1

Dank

Dit congres zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een aantal mensen. Hierbij willen wij Lilian Kingma bedanken die als commissaris onderwijs 2017 een grote rol heeft gespeeld in het eerste halfjaar van de voorbereidingen. Voor het maken van de poster willen we Hanneke Prummel bedanken die hier vanuit de promotiecommissie mee bezig is geweest. Ook de werknemers van het IIS verdienen een bedankje voor de input die zij ons hebben gegeven.